AJANKOHTAISTA

Postilta täystyrmäys – Verkkokaupan viimeisen metrin ongelma ei vielä ratkennut

Box24 tuotteen käyttöönotto on osoittautunut vaikeaksi. Suomen Posti ei suostu jakamaan paketteja Box24 arkkuihin ja kaappeihin. Postilla on pakettijakeluissa 70 % markkinaosuus ja määräävä markkina-asema. Posti pystyy tässä asemassa estämään uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tulon. Posti toimii näin samalla kun se myöntää: ” Ideasi on mielenkiintoinen ja ratkaisee kuluttajan kannalta relevanttia ongelmaa”.

Posti on perustellut päätöstään johtoryhmätasolta käsin mm. seuraavasti: ”Postilla ei ole Postin ehtojen mukaan velvollisuutta toimittaa pakettia lukittuun Box24 laatikkoon.” Tätä Posti on perustellut mm. seuraavasti:

  • Jos Box24 numerokoodi lisätään Postin vakiomuotoisen kuljetusasiakirjan osoitekenttään, tällöin osoite ei ole JHS 106 standardin mukaan kirjoitettu ja Box24 numerokoodin ymmärtäminen vaatisi tuhansien Postin työntekijöiden uudelleenkoulutusta työtehtäviinsä.
  • Postin kehitysroadmappi on nyt niin täynnä seuraaviksi kuukausiksi, että tähän ei ole aikaa.
  • Paketin jakaminen Box24 arkkuun tai kaappiin loisi Postin toimintaan kokonaan uuden toimintamallin, joka pitää tehdä huolellisesti ja siihen tulee varata riittävästi aikaa. Tähän ei ole nyt mahdollisuutta.
  • Samoin pakettien jakaminen Box24 tuotteisiin edellyttää sellaisia monivaiheisia teknisiä ratkaisuja, joita Postilla ei tällä hetkellä ole.
  • Lisäksi Postilla on tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä syitä, joiden johdosta jakelu Box24 tuotteisiin ei onnistu.

ProPower on ollut yhteydessä muihin pakettipalveluja tarjoaviin yrityksiin. Kukaan muu toimija ei tunnista Postin mainitsemia ongelmia. Niiden mukaan heidän kuljettajat voivat jakaa paketit Bokseihin.

ProPowerin käsityksen mukaan Posti rikkoo määräävässä markkina-asemassa kilpailulakia ja pakettipalvelujen toimitusehtoja. Ehdot ovat vakioehdot ja Postin itsensä kirjoittamia. Ehtojen rikkomisella Posti syyllistyy sopimusrikkomukseen pakettipalvelujen asiakkaiden (kuten verkkokaupat) kanssa.

Postin johdolta ei myöskään riitä ymmärrystä toiveelle saada käyttää Box24 tuotetta, ja vapautua käymästä noutopisteissä ja lokerikoilla. Näin toimien voisi välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja ja voisi paremmin noudattaa korona-ajan suosituksia.

ProPower jatkaa neuvotteluja Postin kanssa rakentavalla asenteella.

Kauppalehti, Taloussanomat ja UusiSuomi ovat uutisoineet asiasta.

Pienyrittäjä kehitti oivan ratkaisun pakettien ”viimeisen metrin” ongelmaan – Postin suhtautuminen hämmentää

Kauppalehti 13.2.2021, 12:32


Ratkaisu. Box24:n idea on yksinkertainen. Verkosta ostetut postipaketit ja jopa ruokatarpeet voisi jättää lukittuun kaappiin, jos vastaanottaja ei ole paikalla.
KUVA: HARRI KYLLONEN

Suomalainen pienyritys lanseerasi ratkaisun pakettien toimittamiseen omakotitalojen kotiovelle. Postin kanssa vuoropuhelu pakettien toimittamisesta takkuaa kuitenkin pahasti.

Espoossa kotipaikkaansa pitävä ProPower Energy toi markkinoille viime vuoden loppupuolella Box24-kaapit, joiden avulla verkkokaupasta tilattavat paketit voitaisiin toimittaa omakotitaloihin ja myös yrityksille ilman, että toimitettavia tilauksia tarvitsee olla päivystämässä vastaanotettavaksi henkilökohtaisesti.

Asia on tuttu kaikille osapuolille. Pakettikuljetusten viimeisen metrin ongelma on todellinen. Tilattua tuotetta joutuu välillä odottamaan tuntikausia, koska pakettien toimitusaikoja ei pystytä ilmoittamaan vastaanottajalle riittävän tarkasti. Ja aina ei pysty olemaan kotona vastaanottamassa.

Postin innovoima pakettiautomaatti on ollut yksi ratkaisu asiaan. Se ei kuitenkaan ole poistanut pakettien kuljetusongelmaa, koska automaatit sijaitsevat useimmiten siellä missä on kauppa ja erityisesti omakoti- ja rivitaloalueilla kauppa sijaitsee jossain muualla kuin lähellä.

ProPowerin Heikki Karhunen sanookin, että heidän mallissaan tavarantoimittaja voi jättää tuotteen lukittuun Box24-kaappiin oli kyse sitten ruokatuotteista tai mistä tahansa muusta verkkokaupan kautta tilatusta tuotteesta, koska tahansa.

”Kyse on vähän siitä, että kun meillä on jo postilaatikot lehdille, kirjeille ja pienpaketeille, niin tämä olisi omakotitalojen ”pakettilaatikko” tai kaappi pakettien vastaanottamiseen.”

Konsepti odottaa Postin vastausta
Box24-kaappeja piti lähteä myymään ja tarjoamaan omakoti- ja rivitalokiinteistöille heti palvelun lanseeraamisen yhteydessä joulukuun alussa, mutta nyt koko konsepti odottaa edelleen Postin ratkaisua asiassa.

ProPowerin Heikki Karhusen mukaan merkittäväksi haasteeksi myyntitoiminnan aloittamisessa on nyt yllättäen noussut Postin toiminta, jolla Suomessa on vahva asema toimitusketjussa loppuasiakkaan suuntaan.

”Posti ei ole luvannut ja vahvistanut, että Postin kautta lähetykset toimitettaisiin perille Box24-kaappeihin. Tämä tekee sen, että emme uskalla ja pysty aloittamaan toimintaa, koska Postilla on niin vahva markkina-asema Suomen pakettiliikenteessä.”

Karhunen sanoo, että hän yrittänyt käydä asiasta neuvotteluja Postin kanssa jo yli kaksi kuukautta ja saada Postilta ilmoituksen ja varmuuden siitä, että Posti jakaa Kotipaketti-tuotteen Box24-kaappeihin.

Posti kiistää torppaamisen
Postin paketti- ja verkkokauppapalveluiden liiketoimintajohtaja Tommi Kässi kiistää, että Posti olisi torpannut Box24-hankkeen.

”Meiltä on pyydetty tarjoukset rahti- ja pakettipalveluista. Näistä rahtipalvelut on hylätty, mutta pakettipalveluiden osalta asiaa ei ole vielä ratkaistu”, Kässi sanoo.

Box24-konseptin osalta Posti pohtii asian pilotointia. ”Vastuukysymykset pitää joka tapauksessa tässäkin selvittää, samoin teknologian yhteensopivuus ja niin edelleen.”

”Se on selvää, että tämä on kasvava markkina ja kaikki uudet konseptoinnit pakettien lähettämiseksi ja toimittamiseksi perille ovat mielenkiitoisia. Postin pitää joka tapauksessa arvioida, mikä parhaiten palvelisi kuluttajia”, Kässi sanoo.

Posti aikoo vielä kevään aikana tehdä uuden selvityksen ja kuluttajatutkimuksen, jossa on tarkoitus selvittää, minkä tyyppisestä pakettipalvelusta kuluttajat ovat kiinnostuneita ja ennen kaikkea mistä he ovat valmiita myös maksamaan.

”Näitä havaintoja halutaan ymmärtää paremmin ennen kuin lähdetään laajempiin pilotointeihin. Posti esimerkiksi kokeili vuonna 2019 yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa ruokaostosten viemistä suoraan sisälle asuntoon. Kokeilu on loppunut ja siitä saatuja kokemuksia nyt mietitään.”

PostNordille jakelu sopisi saman tien

Postin johtajan selitys ei vakuuta Karhusta. ”Olen tutkinut Postin verkkopalvelujen toimintaa. Paketin jakelu Boksiin ei vaadi Postilta mitään muutosta verkkopalvelujen arkkitehtuuriin. Ei mitään”, Karhunen sanoo.

Hänen mielestään kysymys on puhtaasti Postin poliittisesta päätöksestä olla jakamatta paketteja Bokseihin.

”Posti puhuu piloteista. Tässä ei ole kysymys pilotista, johon Postin tarvitsee osallistua. Ei Postin tarvitse panna yhtään euroa tähän”, Karhunen sanoo.

”ProPower myy Boksit loppuasiakkaalle – käytännössä omakotitaloihin. Mahdolliset myynnin ja markkinoinnin pilotit ovat ProPowerin sisällä ja sen tekemiä. ProPower ei tarvitse Postia näihin.”

Karhusen mielestä Posti yrittää pilotti-puheilla hakea selitystä sille, miksi yhtiö ole marraskuun lopun jälkeen käsitelleet asiaa oikein.

”Tässä on nyt mennyt kaksi ja puoli kuukautta. Posti ei ole esittänyt ja kertonut meille miksi ja mikä pilotti tässä pitäisi tehdä.”

Kun Karhunen tiedusteli Postin kilpailijalta, PostNordilta, kommentteja pakettien jakelusta Bokseihin, vastaus tuli muutamassa tunnissa, että asia onnistuu ja että se helpottaisi jakelua.

”Kullakin verkkokaupalla on sopimukset yhden tai useamman logistiikkayrityksen kanssa pakettien kuljettamisesta. Posti on näissä kuljetuksissa ylivoimainen volyymiykkönen Suomessa. Meidän kannalta on tärkeä tietää, että jos omakotitaloon on ostettu Box24 ja asiakas tilaa verkkokaupasta paketin, jonka hän haluaa jaettavaksi Boksiin, niin jakeluyhtiö tämän myös tekee”, Karhunen sanoo.

”Suomen Posti ei ole vastaavaa lupausta antanut, eli tällä hetkellä tilanne on se, me emme voi myydä Bokseja asiakkaille ja kertoa heille, että Postikin toimittaa verkkokaupasta tilatut paketit siihen.”